missie en visie

Missie

Ieder kind is uniek en verdient de goede hulp en competente omgeving (ouders) om zich goed, zelfstandig en zelfverzekerd te kunnen ontwikkelen. Boemerang Kids heeft als missie om deze kinderen en hun ouders hierin te ondersteunen en met ze mee te lopen waar nodig. Gericht op wat het kind/ouders nodig hebben en wat er bij hen past.

De vaardigheden en behoeftes van het kind staan centraal en niet diagnostiek. Boemerang kids biedt diagnostiek en behandeling waarij de taal van het kind en gezin een belangrijk onderdeel is.

Boemerang Kids werkt doelgericht en probeert de leer, gedrag en ontwikkelingsproblemen te prioriteren, waarbij vanuit de interesses en hobby’s van het kind wordt gekeken welke oefeninge, spel en/of speelmateriaal het beste kan ondersteunen bij de behandeling.

 

Visie

Door middel van goede samenwerkingen en een breed aanbod van behandelmogelijkheden kinderen en ouders kunnen helpen in Nijkerk en de omgeving. Hierbij het van belang dat de laagdrempeligheid en het persoonlijke contact van de praktijk niet uit het oog wordt verloren.

Om kinderen en hun ouders zo goed mogelijk te kunnen helpen wordt er gewerkt met verschillende collega’s. Bij de aanmelding van uw kind wordt er gekeken naar de hulpvraag en bij welke collega deze het beste past.

rots&water

Rots en Water training

Rots en Water training Nijkerk

Intelligentietest in een nieuw Jasje: de WISC-V

Begin dit jaar is eindelijk de nieuwe versie van de meest gebruikte en bekendste intelligentietest “ de WISC” uitgekomen. …

Belonen en beloningssystemen

“Vooral heel veel belonen!” tja, dat horen ouders meestal erg vaak: wanneer ze tegen moeilijkheden aanlopen in de opvoeding …