Orthopedagoog/ Kinderpsycholoog

hulp bij de ontwikkeling en opvoeding van kinderen

De orthopedagogen en kinderpsychologen van Boemerang Kids is gespecialiseerd in de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Wanneer het niet lekker loopt, thuis, op school, in relatie tot vriendjes of vriendinnetjes is kan begeleiding vaak erg zinvol zijn.

Bij de behandeling van kinderen is de omgeving erg belangrijk. Zoals de ouders thuis, maar natuurlijk ook de leerkrachten op school. Ieder kind is uniek waardoor de orthopedagoog altijd zal kijken naar het complete, unieke beeld van het kind, zijn omgeving en de ervaren klachten (kijk op psychologische hulp voor wat meer informatie over de behandeling/ begeleiding).

Boemerang Kids hecht veel waarde aan hulp waarbij ouders en kind zich prettig voelen, maar zeker ook waar ze makkelijk heen stappen bij vragen of klachten. Want hoe eerder kinderen en hun ouders de juiste handvatten en begeleiding krijgen, des te minder zullen de klachten uitgroeien tot grote moeilijkheden en lange hulpverleningstrajecten.

 

Met welke klachten of moeilijkheden kun je bij ons terecht?

Een kind dat lekker in zijn vel zit is in staat zich te ontwikkelen en groeien
  • (faal) angst
  • gedragsproblemen (zoals boos, opstandig, druk gedrag)
  • stemmingsproblemen (verdrietig, piekeren, niet lekker in je vel)
  • weerbaarheid
  • kinderen met een negatief zelfbeeld of onzekerheid
  • kinderen die spanningen of stress ervaren, door school- thuis- omgeving
  • AD(H)D of ASS problematiek en hiermee om leren gaan (impulscontrole)
  • moeite met het onder controle te hebben of reguleren van gevoelens en emoties
  • Kinderen waarvan ouders gaan scheiden of zijn gescheiden
  • overige sociaal-emotionele problemen

 

Dus is je kind snel angstig, is het onzeker, snel boos of verdrietig, piekert hij of zij veel, heeft het moeite om voor zichzelf op te komen of wordt hij of zij gepest of heeft veel ruzie. Of loop je als ouders in de opvoeding tegen problemen of vragen aan:

Schroom dan niet om eens contact op te nemen; wellicht kan Boemerang Kids helpen weer in die positieve  spiraal te komen en zit uw zoon of dochter snel weer lekker in zijn vel!

 

Vergoeding:

Wanneer uw kind woonachtig is binnen regio Foodvalley (waaronder Nijkerk) wordt de hulp vergoed met een verwijsbrief van de huisarts of een beschikking van de gemeente.

 

Orthopedagoog of Kinderpsycholoog?

Een orthopedagoog kan kinderen en ouders dezelfde ondersteuning bieden als een kinderpsycholoog, ze hebben beide verstand van de ontwikkeling, het gedrag, eventuele stoornissen en de psyche van het kind en zijn beide universitair opgeleid. 

rots&water

Rots en Water training

Rots en Water training Nijkerk

Intelligentietest in een nieuw Jasje: de WISC-V

Begin dit jaar is eindelijk de nieuwe versie van de meest gebruikte en bekendste intelligentietest “ de WISC” uitgekomen. …

Belonen en beloningssystemen

“Vooral heel veel belonen!” tja, dat horen ouders meestal erg vaak: wanneer ze tegen moeilijkheden aanlopen in de opvoeding …