Werkwijze en privacy

Werkwijze en privacy

Boemerang Kids heeft een overeenkomst met de regio Foodvalley, waaronder de gemeente Nijkerk valt. Dit betekend dat de jeugdzorg wordt vergoed door de gemeente indien u in het bezit bent van een beschikking van het gebiedsteam of een verwijsbrief van de huisarts en uw kind woonachtig is binnen de regio Foodvalley. Uiteraard kunt u ook bij ons terecht zonder verwijsbrief of beschikking, in dat geval werken we met aangepaste particuliere tarieven (zie tarieven pagina), Remedial Teaching valt in principe niet in de vergoeding en moet altijd door ouders (of school) zelf betaald worden.

Wanneer u uw kind aan wilt melden  kunt u dit doen door middel van een mail naar info@boemerangkids.nl of telefonisch via het telefoonnummer 06-53800736.

Nadat u zich heeft aangemeld via de site wordt er zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen. Telefonisch wordt een beeld verkregen van de reden van aanmelding waarna er een afspraak wordt gemaakt voor het eerste intakegesprek. Na de telefonische aanmelding wordt er een aanmeldingsformulier opgestuurd, waarin de gegevens van uw kind en de toestemming van ouders wordt gevraagd. Omdat Boemerang Kids lid is van de verschillende beroepsverenigingen moet ze zich aan het privacy-regelement houden en is toestemming van beide ouders noodzakelijk vóór de intake plaats kan vinden.

Bij het intakegesprek wordt de hulpvraag van u en uw kind besproken en wordt er een beeld verkregen van de hulpvraag. vinden ouders het makkelijk om voor zichzelf op papier te zetten waar het kind of zijzelf tegenaan lopen, u kunt dit uiteraard gewoon meenemen of al eerder mailen zodat er bij de intake verder op ingegaan kan worden. De intake zal ongeveer 45 minuten duren, waarbij er met het kind en ouder(s) wordt gepraat. Indien gewenst kunt u aangeven om eerst zonder uw kind te komen.

Belangrijk is dat er een klik is en vertrouwen in de behandelaar, het gesprek is vrijblijvend van aard en er kan altijd besloten worden toch niet voor behandeling verder te gaan. Tevens wordt gekeken of de hulpvraag aansluit bij het behandelaanbod van Boemerang Kids, mocht dit niet het geval blijken wordt u geholpen bij de juiste hulpverlening terecht te komen.

Na de intake wordt een behandelvoorstel of plan van aanpak geschreven, die indien gewenst naar u worden toegestuurd of in een volgend gesprek wordt besproken. Wanneer hier overeenstemming over is wordt het traject verder ingepland.

In sommige gevallen kan de hulp vergoed worden door de aanvullende zorgverzekering. Om hier zeker van te zijn kunt u het beste even contact opnemen met uw eigen zorgverzekering.  U dient zelf de factuur te declareren bij uw verzekering, Boemerang Kids factureert altijd alleen naar de ouders zelf.

Praktische informatie:

Boemerang Kids staat ingeschreven bij:

Kamer van Koophandel (65900766)

Michelle de Vries staat ingeschreven bij:

NVO (13914)

NIP (218761)

SKJ (120001626)

BIG (79933294525)

Algemene voorwaarden

Lees hier de algemene voorwaarden die van toepassing zijn tussen leden van de NVO en cliënten.

Privacy

Binnen de praktijk wordt kennis genomen van feiten van vertrouwelijke aard. Boemerang Kids tracht zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met deze informatie en voldoet aan het privacyreglement van de NVO en voldoet aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De privacyverklaring kunt u hier vinden: AVG privacy verklaring Boemerang Kids augustus 2018

Klachten

Wij doen ons best om u en uw kind met respect te behandelen,  correcte informatie te geven, zich aan de wetgeving en beroepscode te houden en met alle kennis en kunde de behandeling op u en uw kind af te stemmen en zich zo goed mogelijk in te zetten.

Waar mensen werken kunnen ook misverstanden ontstaan. Mocht u zich niet kunnen vinden in bepaalde zaken of ontevreden zijn, laat het ons dan weten. Zo ontstaat er een kans om samen tot een oplossing te komen.
Als het bespreken van uw twijfels of ongenoegen  naar uw mening niet helpt, kunt u overwegen een officiële klacht in te dienen.
Boemerang Kids is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg als uw klacht blijft bestaan, nadat we het met elkaar hebben besproken, kunt u contact opnemen met hen en een klacht indienen. Maar de voorkeur heeft uiteraard in alle gevallen dat er samen uitgekomen wordt.

Vertrouwenspersoon

Als er de behoefte is om een vertrouwenspersoon te spreken kan dit via de website van jeugdstem.nl.

rots&water

Rots en Water training

Rots en Water training Nijkerk

Intelligentietest in een nieuw Jasje: de WISC-V

Begin dit jaar is eindelijk de nieuwe versie van de meest gebruikte en bekendste intelligentietest “ de WISC” uitgekomen. …

Belonen en beloningssystemen

“Vooral heel veel belonen!” tja, dat horen ouders meestal erg vaak: wanneer ze tegen moeilijkheden aanlopen in de opvoeding …