Onderzoek

om meer inzicht te krijgen wat een kind nodig heeft

Soms kan een onderzoek veel duidelijk maken en belangrijke inzichten geven in wat een kind nodig heeft.

Zo kan er onderzoek en diagnostiek gevraagd worden wanneer er een vermoeden is van een stoornis, zoals AD(H)D, Autisme, leerproblemen, problemen met de executieve functies. Maar wanneer een kind vast lijkt te lopen, of wanneer het niet duidelijk is waarom het bepaalde problemen laat zien, kan onderzoek veel duidelijk maken en inzicht geven.

Boemerang Kids vindt het bij het doen van onderzoek erg belangrijk dat er niet alleen een ‘uitkomst’ is, of een IQ-cijfer of het wel/ niet hebben van een stoornis. Boemerang Kids richt zich duidelijk ook op de vraag wát het kind nodig heeft, op welke manier de moeilijkheden te verklaren zijn en vooral: op welke manier ouders, school en eventueel Boemerang Kids, uw kind kunnen helpen beter in zijn/ haar vel te zitten.

Het voordeel is dat de behandeling, als die nodig is na het onderzoek, ook bij ons kan. Dezelfde vertrouwde omgeving en persoon, uw kind hoeft niet nogmaals te wennen aan een andere hulpverlener. En u als ouder hoeft uw verhaal niet nogmaals te doen. Ook wanneer er eerst een periode van behandeling en begeleiding wordt gevraagd is de stap naar onderzoek veel laagdrempeliger.

De onderzoeken worden vergoed wanneer er een beschikking is van de gemeente of een verwijsbrief van de huisarts. In sommige gevallen wordt het niet vergoed en kiezen ouders of school ervoor zelf voor het onderzoek te betalen en in gang te zetten.

Zo kan een intelligentieonderzoek door school/ ouders gevraagd worden bij:

  • vragen omtrendt (hoog) begaafdheid
  • het al dan niet aanbieden van extra uitdaging, ondersteuning, of “plusklas”
  • spanningen die een kind op school lijkt op te doen
  • vragen omtrendt overvraging of ondervraging
  • vragen naar de mogelijkheden en vaardigheden van het kind
  • inzicht in verwachtingen, maar ook zeker de mogelijkheden van het kind en wat het op school/thuis nodig heeft om goed in zijn vel te zitten
  • kinderen die met tegen zin naar school gaan, boze buien hebben of snel angstig of verdrietig zijn

 

Samenwerking

Wanneer er bij een kind sprake is van complexere problematiek en het willen stellen van diagnoses zoals ADHD, dyslexie, ASS, dan wordt dit altijd onder supervisie van een GZ-psycholoog gedaan. Boemerang Kids kan samen werken met een ervaren GZ-psycholoog waardoor de nodige diagnostiek vrijwel altijd uitgevoerd kan worden binnen de setting waar eventuele hulp en ondersteuning ook gegeven wordt (bij Boemerang Kids op de praktijk). Hierdoor blijven de lijnen kort: kinderen en ouders hoeven niet te wisselen, diagnostiek en hulpverlening worden op elkaar afgestemd en kunnen direct ingezet worden.

rots&water

Rots en Water training

Rots en Water training Nijkerk

Intelligentietest in een nieuw Jasje: de WISC-V

Begin dit jaar is eindelijk de nieuwe versie van de meest gebruikte en bekendste intelligentietest “ de WISC” uitgekomen. …

Belonen en beloningssystemen

“Vooral heel veel belonen!” tja, dat horen ouders meestal erg vaak: wanneer ze tegen moeilijkheden aanlopen in de opvoeding …