Psychologische hulp

othopedagogische en psychologische hulp

psychologische hulp
Geen diagnoses en stoornissen maar kwaliteiten en kansen

Het is fijn als alles goed gaat, maar soms gebeuren er dingen in de omgeving van een kind waardoor de ontwikkeling toch even anders loopt dan anders. Uw kind zit misschien niet lekker in zijn/ haar vel, kan snel erg boos of driftig worden, of is juist teruggetrokken en verlegen. Weer een ander is snel angstig: wellicht omdat er iets gebeurd is wat veel indruk heeft gemaakt, of schijnbaar vanuit het niets. Zoveel kinderen er zijn, zoveel sociaal-emotionele problemen kunnen er bestaan.

Omdat ieder kind uniek is, met zijn of haar eigen talenten, moeilijkheden en omgevingsfactoren,  is hulpverlening altijd maatwerk. Boemerang Kids vindt het belangrijk dat er altijd gekeken en geluisterd wordt naar het individuele kind en zijn omgeving, waarna een hulpplan op maat wordt aangeboden. Diagnoses en DSM-classificaties (“labeltjes”) zijn hierbij minder van belang; er wordt gekeken naar het kind op zich, waar zijn kwaliteiten liggen en wat hij of zijn nodig heeft. Korte, directe hulpverlening is hierdoor mogelijk met veel aandacht voor de wensen en behoeftes van kind en ouders.

Boemerang Kids richt zich op het kunnen bieden van een zo compleet mogelijke hulp aan kinderen en ouders. Zowel orthopedagogische hulp (meer opvoedingsgericht) als psychologische hulp (meer kindgericht). Zo toegankelijk mogelijk voor ouders en kind, het liefste op een manier waarop het kind de minste belasting ondervindt, zoals in de buurt of indien mogelijk zelf op school.

Met welke klachten of moeilijkheden kun je bij ons terecht?

 • (faal) angst:
  • een specifieke angst voor bijvoorbeeld honden, school, alleen naar boven of kinderen die over het algemeen snel angstig zijn
 • gedragsproblemen:
  • kinderen die snel boos zijn, pestgedrag laten zien, slecht luisteren of druk en impulsief gedrag vertonen
 • stemmingsproblemen:
  • kinderen die niet lekker in hun vel zitten en zich snel verdrietig, chagrijnig of boos voelen
 • weerbaarheid:
  • gepest worden, moeite hebben op een goede manier voor zichzelf op te komen en minder “stevig in hun schoenen staan”
 • kinderen met een negatief zelfbeeld of onzekerheid
 • kinderen die spanningen of stress ervaren, door school- thuis- omgeving
  • waaronder bijvoorbeeld kinderen die moeite hebben om mee te komen op school,  op school op hun tenen lopen of moeite hebben om te gaan met veranderingen of vervelende gebeurtenissen
 • kinderen en hun ouders met verschillende stoornissen (ADHD-ADD-ASS) en  die moeite hebben om hiermee om te gaan of vragen om psycho-educatie
 • moeite met het onder controle te hebben of reguleren van gevoelens en emoties
  • kinderen die snel boos, verdrietig, chagrijnig, driftig worden of snel gaan schelden, uitdagen, huilen, enz.
 • kinderen waarvan hun ouders zijn gescheiden of gaan scheiden, of andere moeilijkheden ervaren in hun gezin/ omgeving
 • overige sociaal-emotionele problemen

 

Gebruikte methoden/ therapie

Boemerang Kids biedt de hulp aan de kinderen vraaggericht en aangepast op de specifieke behoeftes van het kind. Om zo goed mogelijke hulp te bieden wordt er gebruik gemakt van verschillende, bewezen effectieve, methoden, zo goed mogelijk afgestemd op de hulpvraag en eigenschappen van het kind. Methodes waarmee onder andere wordt gewerkt zijn:

 • Cognitieve therapie
 • Oplossingsgerichte therapie
 • EMDR
 • Handelingsgerichte diagnostiek

 

Vergoeding:

Er is een contract met de regio Foodvalley, waar Nijkerk onder andere onder valt. Hierdoor wordt de hulp met een verwijsbrief van de huisarts, of van het wijkteam van de gemeente binnen deze gemeentes vergoed en is dus voor ouders kosteloos.

Het is soms ook mogelijk om via uw zorgverzekering de kosten te kunnen declareren, indien u niet voor vergoeding in aanmerking komt.

 

Hoe ziet een behandeltraject er ongeveer uit?

Na de telefonische aanmelding wordt er een intake gepland met kind en ouders. Hierin wordt de hulpvraag duidelijk besproken en worden de andere factoren rond het kind verder uitgevraagd. Zoals natuurlijk de moeilijkheden waarvoor ze hulp zoeken, maar zeker ook de sterke kanten en kwaliteiten van het kind en wanneer het goed gaat.Na dit gesprek wordt een behandelvoorstel beschreven met hierin de hulpvraag en de doelen van de periode. En worden de behandelsessies ingepland.

Een behandeling duurt in principe 45 minuten, waarvan de meeste tijd één op één is met het kind. Aan het einde wordt aan de ouder(s) uitgelegd wat er die keer is geoefend en besproken en wat het huiswerk is voor de volgende keer. Het is erg belangrijk dat kinderen samen met hun ouders ook tijd steken in het thuis oefenen, omdat dit de kans op een succesvolle behandeling vergroot.

Na een aantal sessies zal er worden geëvalueerd met ouders, dit kan in overleg op de praktijk maar ook telefonisch. De tarieven zijn inclusief korte verslaglegging (hulpplan en behandelverslag aan het einde), werkbladen/ schriftje en eventueel (indien gewenst) kort overleg met de leerkracht aan het begin van de behandeling.

rots&water

Rots en Water training

Rots en Water training Nijkerk

Intelligentietest in een nieuw Jasje: de WISC-V

Begin dit jaar is eindelijk de nieuwe versie van de meest gebruikte en bekendste intelligentietest “ de WISC” uitgekomen. …

Belonen en beloningssystemen

“Vooral heel veel belonen!” tja, dat horen ouders meestal erg vaak: wanneer ze tegen moeilijkheden aanlopen in de opvoeding …