Over ons

Michelle de Vries en Boemerang Kids

Boemerang Kids is begin 2016 gestart door Michelle de Vries. Zij is orthopedagoog en zit in de afrondende fase van haar registratie tot Kinder- en Jeugdpsycholoog bij het NIP (post-master registratie).

Michelle heeft vanaf 2010 ervaring opgedaan binnen een psychologen praktijk in Bunschoten waar ze psychologisch onderzoek deed en kinderen (en hun ouder) behandelde en begeleide op het gebied van uiteenlopende hulpvragen; gedragsproblemen, leerproblemen of problemen op (sociaal) emotioneel gebied.

Vanwege de veranderingen in de jeugdzorg en uit een behoefte om kinderen en hun ouders met álle hulpvragen en moeilijkheden, ook als er geen stoornis is, hulp te kunnen bieden en weer op weg te helpen is Michelle begin 2016 haar eigen praktijk begonnen. Het laagdrempelige en persoonlijke contact vindt Michelle erg belangrijk. 

Om eerlijke en betaalbare prijzen te kunnen hanteren (particulier) en toegankelijke hulp te kunnen bieden voor iedereen is ze begonnen in een praktijk aan huis. In 2020 is de praktijk uitgebreid met een aantal fijne en deskundige collega’s en zijn ze achter het huis in een aparte kantoorruimte gaan werken. Dit zit in een oude loods die van binnen is verbouwd tot fijne praktijkruimte.

Naast Michelle werken er in de praktijk:

Lisette van de Visch, zij is ontwikkelingspsycholoog en werkt naast de maandag bij Boemerang Kids nog 3 dagen in de week bij een instelling binnen de specialistische GGZ.

Celina Gemen is psycholoog. Ze werkt sinds mei 2020 voor Boemerang Kids waar ze zowel behandeling als diagnostiek doet. Naast haar werkzaamheden hier werkt ze nog bij een praktijk die gespecialiseerd is in hyper hoogbegaafdheid.

Laura Oostrom is (school)psycholoog, ze heeft veel ervaring in de behandeling en diagnostiek bij leerproblemen, dyslexie en dyscalculie. Ze volgt de ECHA-opleiding om zich meer te specialiseren in hoogbegaafdheid.

Bij Boemerang Kids wordt nauw samengewerkt met ouders, school en het gebiedsteam om op die manier kinderen en hun ouders op een zo goed mogelijke manier te kunnen helpen. Er wordt altijd gekeken naar het kind en zijn/haar omgeving, behoeftes en eigenschappen om de hulp af te stemmen op het unieke kind. Niet zo zeer de eventuele stoornis of problemen zijn belangrijk, maar wat kinderen nodig hebben in hun ontwikkeling en in het opbouwen van hun zelfvertrouwen is een belangrijke manier waarop Michelle en haar collega’s werken.

Boemerang Kids Nijkerk biedt psychologische hulp en diagnostiek aan kinderen en jongeren, zowel individueel als in groepsverband.  Meer hierover kunt u lezen bij de desbetreffende pagina’s.

Michelle de Vries heeft in 2009 haar master pedagogische wetenschappen aan de VU gehaald, waarna ze is gaan werken als orthopedagoog binnen de basis GGZ. Hier heeft ze veel ervaring opgedaan bij het diagnosticeren, behandelen en begeleiden van kinderen en hun ouders. Op het gebied van sociaal-emotioneel zoals angststoornissen, gedragsproblemen, kinderen die gepest worden, maar ook het begeleiden van kinderen met verschillende stoornissen zoals AD(H)D, PDD-NOS, ASS of trauma-gerelateerde stoornissen. Naast de behandeling en diagnostiek bij deze groep kinderen is ze ook (mede)behandelaar van kinderen met enkelvoudige ernstige dyslexie. ikzelf

In het kader van het traject tot Kinder-Jeugdpsycholoog (waartoe in opleiding) volgt zij verschillende cursussen, trainingen en supervisie. Michelle staat geregistreerd binnen de SKJ en de NVO.

Gevolgde cursussen en trainingen:

 • Dyslexie in de zorg (diagnostiek en behandeling)
 • Oplossingsgerichte therapie voor kinderen en jeugdigen
 • Basistraining Cognitieve Gedragstherapie bij kinderen en jeugdigen
 • EMDR (basis)
 • Theraplay
 • Jeugdrecht
 • Autisme spectrum stoornissen: behandeling en diagnostiek
 • AD(H)D diagnostiek en behandeling
 • DSM-5 voor de specialist
 • CGT: vervolg cursus voor het jonge kind
 • Handelingsgerichte diagnostiek
 • NIKA (basis) gehechtheid bij kinderen
 • Rots&Water training (juni 2021)                                                                                                                                                             
rots&water

Rots en Water training

Rots en Water training Nijkerk

Intelligentietest in een nieuw Jasje: de WISC-V

Begin dit jaar is eindelijk de nieuwe versie van de meest gebruikte en bekendste intelligentietest “ de WISC” uitgekomen. …

Belonen en beloningssystemen

“Vooral heel veel belonen!” tja, dat horen ouders meestal erg vaak: wanneer ze tegen moeilijkheden aanlopen in de opvoeding …