Groepstrainingen

groepstrainingen
Van elkaar kunnen leren en  oefenen geeft groepstrainingen extra meerwaarde

Er worden verschillende groepstrainingen georganiseerd gedurende het schooljaar. Bij sommige hulpvragen en moeilijkheden kunnen oefenen en trainingen in groepsverband een meerwaarde bieden. Op deze manier wordt er van elkaar geleerd, kinderen zien dat ze niet alleen staan in hun probleem of de moeite die ze ondervinden. Maar ook is er een mogelijkheid om de geleerde vaardigheden binnen een veilige omgeving goed te oefenen en te zien.

Welke trainingen worden op dit moment aangeboden in Nijkerk?

Een fysieke training waar wordt gewerkt aan het verstevigen van het zelfvertrouwen, stevig staan, voor jezelf opkomen, grenzen aangeven en herkennen bij de ander, rust leren vinden en met een rustig hoofd handelen. De training is geschikt voor kinderen van ongeveer 8-12 jaar.

Zit jij in groep 8 van de basisschool en ga je na de vakantie naar de middelbare school? Veel kinderen vinden deze stap erg spannend, misschien zie jij er wel heel erg tegenop. En maak je je er zorgen over of het wel goed komt, ben je bang gepest te worden of geen vrienden te krijgen of zie je erg tegen het huiswerk op. In deze gevallen kan een Brugklastraining je helpen zelfverzekerder de stap te maken en na de zomervakantie met vertrouwen naar je nieuwe school te gaan.

Bikkeltjes met Lef is een weerbaarheidstraining voor kinderen van 4 tot en met 7 jaar oud. Door middel van verhalen, oefeningen en een actieve rol van ouders wordt gewerkt aan het zelfvertrouwen van de kinderen. Ze leren stevig te staan en te denken, relativeren, “nee” te zeggen maar ook wat de juiste manier is om met elkaar om te gaan en hoe je je kunt gedragen.

Met hulp van Piepmiep Paula en Bikkelboy Bob leren de kinderen beter over zichzelf en nieuwe situaties na te denken. Door stevig te leren staan en met opgeheven hoofd nieuwe situaties aan te gaan, komen de kinderen beter in hun vel te zitten!

De sociale vaardigheidstraining is ontwikkeld voor kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar. Het is een actieve en interactieve training waarbij veel wordt geoefend door ‘te doen’. In deze training leren kinderen hoe belangrijk je lichaamshouding is en op welke manier je ‘sterk staat’, hoe je ‘nee’ zegt en omgaat met kritiek en pesten. Maar ook de vaardigheden luisteren en vragen stellen en hoe je gedachten en gedrag invloed hebben op je gevoel en het gedrag van anderen komt aan de orde. Na het volgen van de training zullen de kinderen zelfverzekerder zijn, steviger in hun schoenen staan en meer inzicht hebben in hoe de manier waarop je zelf reageert en je gedraagt invloed heeft op de manier waarop anderen met je om gaan en op je reageren.

De faalangst-training is voor kinderen in verschillende leeftijdscategorieën, vanaf ongeveer 6 jaar tot kinderen in het voortgezet onderwijs. Er wordt getracht de indeling van de groep zo te maken dat de leeftijden zoveel mogelijk gelijk zijn, ook is het mogelijk om de training individueel te volgen. Faalangst kan kinderen, maar ook ouderen, erg belemmeren in hun prestaties, welbevinden en ontwikkeling. Juist omdat het iets is dat vaak wat “in het kind” zit, is het belangrijk om al vroeg de juiste begeleiding te bieden, om grotere problemen en een erg negatief zelfbeeld tegen te gaan.

Planning:

Wanneer worden de trainingen gegeven? De trainingen worden ingepland wanneer er voldoende vraag naar is, neem voor de actuele planning contact op met Boemerang Kids. Trainingen kunnen ook gegeven worden op school of in een klas intern, dit is gedurende het hele jaar in te plannen en kan doorgaan vanaf 4 aanmeldingen.

 Certificeert bikkel trainer

www.bikkeltrainingen.nl

rots&water

Rots en Water training

Rots en Water training Nijkerk

Intelligentietest in een nieuw Jasje: de WISC-V

Begin dit jaar is eindelijk de nieuwe versie van de meest gebruikte en bekendste intelligentietest “ de WISC” uitgekomen. …

Belonen en beloningssystemen

“Vooral heel veel belonen!” tja, dat horen ouders meestal erg vaak: wanneer ze tegen moeilijkheden aanlopen in de opvoeding …