Remedial Teaching (RT)


RT dyslexie begeleiding bij leerproblemen
Met plezier en zelfvertrouwen lezen, is helaas niet altijd vanzelfsprekend

Wanneer het lezen of spellen niet vanzelf gaat en veel moeite kost, kan dit spanningen opbouwen en een negatief effect hebben op het welbevinden van kinderen. Met tegenzin naar school gaan, motivatieproblemen, onderpresteren, boze buien, negatief zelfbeeld en faalangst zijn hier een paar voorbeelden van. Boemerang Kids vindt het belangrijk dat kinderen lekker in hun vel zitten en staat ervoor om hen gericht op de individuele kwaliteiten en mogelijkheden te helpen dit te bereiken.

Remedial Teaching (RT)
Op het gebied van lees- en spellingsbegeleiding of begeleiding bij kinderen met dyslexie wordt er gekeken naar het niveau en de kennis die het kind al bezit. Door middel van remediërende, bewezen effectieve, methodes wordt de hulp aangeboden en geoefend. Hierbij blijft het kind centraal staan: wat sluit het beste bij hem of haar aan, wat is haalbaar en op welke manier is de beste vooruitgang te behalen waarbij het kind de motivatie niet verliest.

Soms een kwestie van goed afstemmen en overleggen met ouders en school, een andere keer is het kind zelf weer heel goed in staat aan te geven wat het nodig heeft.

 

Met welke leerproblemen kun je bij Boemerang Kids terecht voor Remedial Teaching?

 • lees- reken of spellingsmoeilijkheden:
  • lage scores bij de CITO toetsen, frustratie bij het kind, RT als onderdeel van het voortraject om te kunnen voldoen aan de eis van voldoende  geboden hulp bij het vaststellen van dyslexie
 • dyslexie:
  • kinderen met enkelvoudige ernstige dyslexie (EED) die in aanmerking komen voor dyslexiebehandeling binnen de vergoedingeregeling
  • kinderen met (enkelvoudige, ernstige) dyslexie waarbij de vergoedde hulp is beëindigd maar nog wel begeleiding en oefening nodig blijven hebben
 • kinderen met dyslexie of leerproblemen en daarbij nog een stoornis zoals bijvoorbeeld AD(H)D of ASS (PDD-NOS, asperger)
  • er is veel ervaring bij het aanbieden van dyslexiebegeleiding aan kinderen met een co-morbide problematiek
 • kinderen die extra hulp of oefening nodig hebben of willen bij het tekstbegrip (begrijpend lezen) van de CITO-toetsen
 • kinderen die moeite hebben om hun (huis) werk te organiseren of plannen

Methoden waarmee o.a. wordt gewerkt:

–  Zuid Vallei

–  Pravoo (oefenmap)

– Taal in Blokjes

– Estafette

–  abcde Citotraining

–  Zelf Plannen

–  Dyslexie de baas

–  verschillende oefeningen op de computer

 

Behandeling en begeleiding heeft de voorkeur op het adres van de praktijk, maar kan in overleg ook op een andere locatie (thuis/ school) plaats vinden.

 

Hoe ziet een periode RT er ongeveer uit?

Als eerste wordt er, na aanmelding, een vrijblijvend kennismakingsgesprek gepland. Hierin kunnen de ouders en het kind kennis maken met de behandelaar, er wordt gevraagd naar de interesses van het kind, wat hij/ zij lastig maar ook leuk vindt op school en met welke vraag ze bij de praktijk komen.

Bij RT wordt er daarna altijd begonnen met wat korte toetsen om het beginniveau vast te stellen en aan de hand daarvan het hulpplan op te stellen met de doelen voor deze periode. Een periode bestaat in principe altijd uit 12 sessies, waarvan de laatste (en de allereerste van de eerste periode) een toets-moment is waarna een verslag wordt geschreven.

Het is uiteraard ook altijd mogelijk om meer of minder behandelsessies te komen, wanneer en of er dan wordt getoetst en geëvalueerd wordt in dat geval in overleg gepland.

Binnen de behandelsessies wordt er altijd met verschillende materialen gewerkt, zowel met “pen en papier” en lezen in boekjes/ leesbladen, als op de computer met verschillende oefenprogramma’s. Aan het einde van een sessie krijgt het kind altijd huiswerk mee, omdat het voor de vooruitgang van kinderen erg belangrijk is om thuis ook te blijven oefenen.

rots&water

Rots en Water training

Rots en Water training Nijkerk

Intelligentietest in een nieuw Jasje: de WISC-V

Begin dit jaar is eindelijk de nieuwe versie van de meest gebruikte en bekendste intelligentietest “ de WISC” uitgekomen. …

Belonen en beloningssystemen

“Vooral heel veel belonen!” tja, dat horen ouders meestal erg vaak: wanneer ze tegen moeilijkheden aanlopen in de opvoeding …