Schoolbegeleiding

begeleiding op school voor kinderen en/of leerkrachten

Schoolbegeleiding
Elk kind verdient een fijne schooltijd

Binnen de scholen en het onderwijs zijn veel verschuivingen gaande, zoals het Passend Onderwijs, verschuivingen van de budgetten en kinderen met steeds meer verschillende achtergronden en vaardigheden. Mede hierdoor wordt er meer van scholen en leerkrachten gevraagd, wat het werk uitdagender kan maken maar in sommige gevallen ook lastiger.

Bij Boemerang Kids staat het welbevinden van kinderen centraal, de school is hierin een hele belangrijke factor. Moeilijkheden die op school spelen kunnen er bij kinderen op verschillende manieren uit komen, soms door negatief of moeilijk gedrag op school, of door tegenvallende prestaties en faalangst maar in andere gevallen komen de spanningen er thuis juist uit.

Hoe dan ook, het is in alle gevallen belangrijk dat er wordt gekeken waar de moeilijkheden of spanningen vandaan komen, zodat de juiste hulp of begeleiding kan worden aangeboden.

Bij Boemerang Kids kunnen basisscholen terecht met hun hulpvraag, uiteraard in overleg en met goedkeuring van ouders, wanneer ze meer inzicht willen in de achtergrond van de problemen of vaardigheden van het kind.

Gedacht kan hierbij worden aan een intelligentie-onderzoek, persoonlijkheidsonderzoek, screening op aandacht- en concentratiemoeilijkheden, dyslexie of dyscalculie.

Tevens kunnen scholen of leerkrachten een beroep doen op de orthopedagoog van Boemerang Kids wanneer ze door observatie meer inzicht willen in het gedrag van het kind en bijvoorbeeld de interactie in de klas. Soms kan een observatie of gesprek over de vaardigheden of moeilijkheden van een kind veel duidelijkheid en inzicht verschaffen over het kind en de benadering die het nodig heeft.

Hiernaast kan er begeleiding geboden worden aan de kinderen op school, door o.a. faalangstreductie, sociale vaardigheid, omgaan met pesten/plagen, etc.

 

Er is veel mogelijk en het traject (onderzoek, handvatten voor de leerkracht of hulp voor het kind) wordt op op de specifieke hulpvraag afgestemd. Wilt u als onderwijsinstelling meer informatie, of overleggen over de mogelijkheden en kosten, dan kunt u contact opnemen via de contactpagina.

rots&water

Rots en Water training

Rots en Water training Nijkerk

Intelligentietest in een nieuw Jasje: de WISC-V

Begin dit jaar is eindelijk de nieuwe versie van de meest gebruikte en bekendste intelligentietest “ de WISC” uitgekomen. …

Belonen en beloningssystemen

“Vooral heel veel belonen!” tja, dat horen ouders meestal erg vaak: wanneer ze tegen moeilijkheden aanlopen in de opvoeding …