Orthopedagoog… wat is dat nu eigenlijk precies?

Orthopedagoog… wat is dat nu eigenlijk precies?

Wat doet een orthopedagoog eigenlijk?

Als er wordt gevraagd wat ik voor werk doe en ik vertel mensen dat ik orthopedagoog ben, krijg ik vaak een vragende blik. Of opmerkingen als “wat leuk, dat is toch iets met voeten?” Begrijpelijk natuurlijk, want het de orthopedagoog is wat betreft benaming veel minder bekend dan bijvoorbeeld een kinderpsycholoog. Dus toen ik de keuze moest maken voor het post-master registratie traject, gelijk aan een meer bekende BIG registratie tot GZ-psycholoog, heb ik voor de ‘NIP- route’ gekozen en het traject tot Kinder-Jeugdpsycholoog NIP.

Maar, nu weer terug naar wat een orthopedagoog nu eigenlijk doet of is. Een orthopedagoog heeft een universitaire opleiding afgerond, pedagogische wetenschappen met de specialisatie orthopedagogiek. Waardoor er veel kennis is van de ontwikkeling, opvoeding en het gedrag (zowel de ‘normale’ ontwikkeling, als opvallend of afwijkend) van kinderen, maar ook op het gebied van stoornissen, psychische ontwikkeling en de ontwikkeling van het brein. De orthopedagoog verricht onderzoek bij kinderen met uiteenlopende moeilijkheden, zoals leerproblemen, gedragsproblemen, maar ook angsten, vermoedens van ADHD/ Autisme en bijvoorbeeld stemmingsstoornissen.

Hierbij worden er behandelingen gegeven aan deze kinderen, maar ook aan hun ouders of leerkrachten wordt ondersteuning en voorlichting gegeven.

 

Om kort te zijn kunnen ouders bij een orthopedagoog terecht in alle gevallen dat de opvoeding of ontwikkeling van een kind moeizamer of afwijkend verloopt of als er vragen zijn over de ontwikkeling of opvoeding van het kind. Een orthopedagoog richt zich op het kind en zijn of haar omgeving, er wordt altijd gekeken naar de kind-factoren en de omgevingsfactoren die gedrag of ontwikkeling verklaren en in stand houden. Dit in tegenstelling vaak tot een psycholoog, die meer gericht is op alleen het innerlijk en de kind-factoren.

 

Waar zijn orthopedagogen werkzaam?

Als orthopedagoog kun je op veel plekken werkzaam zijn. Een groot deel is werkzaam binnen het onderwijs, of binnen instellingen voor jeugdzorg. Maar ook op andere plekken zijn gedragswetenschappers zoals orthopedagogen aanwezig, zoals binnen gesloten instellingen, bij dyslexie-instituten, centrum Jeugd/Gezin en veel particuliere praktijken.

 

En die registratie tot Kinder-Jeugd Psycholoog?

Het registratietraject tot K/J-Psycholoog is vergelijkbaar met een GZ-psycholoog, of bij dokters de specialisaties na hun afgeronde basis-studie. Na het afstuderen ben je orthopedagoog, in mijn geval ook in het bezit van een Aantekening Diagnostiek, waarna je je verder kunt specialiseren. Door middel van verdiepende cursussen en trainingen, maar ook veel supervisie en het werken in de praktijk, laat je met die registratie zien dat je voldoende vaardigheden, ervaring en kennis/ontwikkeling hebt opgedaan om ook als hoofdbehandelaar binnen complexere settingen aan het werk te kunnen en eindverantwoordelijk te zijn voor orthopedagogen die onder je werken.

Voor mij persoonlijk ook een heel mooie manier om veel extra ervaring en cursussen te gaan doen en informatie en vaardigheden te leren. Waardoor je weer gemakkelijker en gerichter verschillende methodes in kunt zetten tijdens de behandeling, zoals onder andere:

– Cognitieve Gedragstherapie

– Oplossingsgerichte therapie

– EMDR (trauma-therapie)

– Theraplay

– Behandeling van Dyslectische kinderen

– Bikkeltrainingen kan geven

Door de supervisie en intervisie ben ik altijd in contact met beroepsgenoten en collega’s, waardoor je casussen en de behandelmethoden kunt bespreken en jezelf blijft ontwikkelen en groeien. Groei en ontwikkeling vind ik persoonlijk erg belangrijk: meegaan met de kennis van nu, de ontwikkelingen binnen de zorg en effectieve behandelmethodes houdt het werk afwisselend en leuk!

 

Ik hoop op deze manier iets meer te hebben uitgelegd van wat een orthopedagoog (in dit geval in Nijkerk) doet, wat de registratie Kinder-jeugdpsycholoog betekent en waarom je met zoveel verschillende moeilijkheden, problemen, maar ook gewoon vragen terecht kunt!

Bij vragen, schroom dan niet om contact op te nemen! Mailen is altijd vrijblijvend.

Schrijf een reactie.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

rots&water

Rots en Water training

Rots en Water training Nijkerk

Intelligentietest in een nieuw Jasje: de WISC-V

Begin dit jaar is eindelijk de nieuwe versie van de meest gebruikte en bekendste intelligentietest “ de WISC” uitgekomen. …

Belonen en beloningssystemen

“Vooral heel veel belonen!” tja, dat horen ouders meestal erg vaak: wanneer ze tegen moeilijkheden aanlopen in de opvoeding …