Categorie: <span>Remedial Teaching</span>

vakantie programma RT

RT- vakantie programma

De schoolvakanties zijn begonnen. Voor veel kinderen en hun ouders een goed moment om uit te rusten, te genieten van elkaar als gezin en even weg te gaan.

Voor 6 weken even geen school, of denken aan leren lezen, rekenen en schrijven. Bij veel kinderen neemt in de lange vakantie de opgedane kennis af. Voor kinderen die altijd al goed mee kunnen komen natuurlijk geen probleem, maar bij kinderen die al moeite hebben om het lezen, rekenen of spellen te automatiseren is het vaak een moment waarop de achterstand groter wordt. Voor deze kinderen is het belangrijk om ook in de vakantie te blijven oefenen. Voor andere kinderen is de vakantie juist een periode waarin ze de rust hebben om nieuwe dingen te leren. Wanneer uw kind het hele schooljaar erg zijn of haar best moet doen om mee te komen en bij te blijven hebben ze vaak geen energie en ruimte om zich nieuwe dingen (goed) eigen te maken. De rustigere vakantieperiode is dan een uitgelezen tijd om juist de basis nog een goed te versterken zodat het nieuwe schooljaar meteen goed begonnen kan worden.

RT in de vakantie

Een uurtje in de week RT is voor kinderen vaak niet zo belastend, zeker als dit ze helpt om zelfverzekerder te worden in hun vaardigheden. Profiteer daarom van de rust van de vakantie en neem contact op voor een kennismakingsgesprek. Met name voor kinderen die het niveau vast willen houden of versterken, willen inlopen op tekorten of alvast aan de nieuwe leerstof willen wennen (pre-teaching).

 

Kijk voor meer informatie over de mogelijkheden voor RT in Nijkerk (eo) op de site bij Remedial Teaching

Cito- tekstbegrip training

De basisschoolkinderen hebben de Cito’s weer gehad: in het kader van het leerlingvolgsysteem moesten de kinderen er weer aan geloven. Niet het allerbelangrijkste natuurlijk, maar er hangt vaak toch wel het één en ander  van af: of je pluswerk mag, of extra hulp nodig hebt, wat leerkrachten van je denken te kunnen verwachten, of het kind presteert naar verwachting en later natuurlijk ook de school- en niveau keuze!

Uiteraard zijn kinderen nu eenmaal beter in het ene dan in het andere vak en dat is ook helemaal niet erg.
Maar lastiger, en vooral frustrerender, wordt het als je het wel kúnt en wéét maar dit op de Cito niet laat zien. Misschien is de vraagstelling of werken met multiple choice wel lastig, kun je de teksten niet goed overzien of is begrijpend lezen en tekstbegrip je moeilijke punt… Helaas allemaal factoren waardoor je op álle Cito onderdelen zwakker presteert!

Zonde vindt Boemerang Kids, en ook onnodig, want met de juiste begeleiding is te leren hoe je de Cito toetsen kunt aanpakken en begrijpend kunt lezen!

Als u dit herkent, schrijf uw kind nu nog in voor een bijspijkercursus in of na de vakantie en gun het een goede start in het nieuwe schooljaar!

Een goede RT-er kijkt breder dan het leerprobleem

Dyslexie, leer- en gedragsstoornissen komen vaker dan gemiddeld samen voor
leer- en gedragsstoornissen komen vaker dan gemiddeld samen voor

Uit recent onderzoek is gebleken dat leerstoornissen vaker dan gemiddeld samengaan met gedragsstoornissen. Een aantal factoren zijn hier verantwoordelijk voor, waaronder de genetische factor. De genetische basis van dyslexie, ADHD en autisme zijn dezelfde waardoor deze stoornissen nauw aan elkaar verwant zijn.
Daarnaast leidt de ene stoornis in de praktijk vaak tot de andere. Zo hebben leerstoornissen tot gevolg dat kinderen zich minder competent voelen; ze kunnen faalangst ontwikkelen, voelen zich “dom”, “mislukt” of onbegrepen. Hierdoorbouwen ze spanningen op die er thuis uitkomen in bijvoorbeeld boze buien, op school kunnen ze dwars worden en slecht luisteren, of ze worden stil, teruggetrokken en misschien dromerig.
Van de andere kant kunnen kinderen met een gedragsstoornis,  negatief gedrag of emotionele problemen minder goed tot leren komen op school; ze krijgen minder mee van de stof, zitten niet lekker in hun vel, wat dan weer tot een achterstand kan leiden op het gebied van het schoolse leren en presteren.

Doordat de stoornissen gesamenlijk voor kunnen komen, maar ook omdat één probleem ogenschijnlijk kan overheersen terwijl er eigenlijk een ander probleem aan ten grondslag ligt, is het belangrijk om de hulp bij kinderen die vast lopen goed te organiseren en te kijken naar het complete plaatje.

Beatrijs Brand, één van de belangrijke personen op het gebied van dyslexie, zegt hier in een intervieuw (http://www.gitp.nl/individuen/gitp-pao/e-zine/interview-over-samenhang-dyslexie-en-andere-gedrags-en-leerstoornissen-januari-2015.aspx) het volgende over:
“Daarnaast betekent dit inzicht dat bij aanmelding van een kind, scherp moet worden gekeken naar wat er precies aan de hand is. Dat betekent goed kijken en doorvragen in de beginfase. Deze houding is overigens sowieso cruciaal omdat het ook kan voorkomen dat symptomen die op een bepaalde stoornis duiden, de primaire stoornis kunnen maskeren. Mocht uiteindelijk blijken dat er meerdere op zichzelf staande stoornissen naast elkaar spelen, dan kun je (…) bepalen welke stoornis als eerste behandeld moet worden of dat een combinatieaanpak de voorkeur heeft.”

Door bovenstaande informatie lijkt het van belang dat de Remedial Teaching (RT) van kinderen, met name bij kinderen met al wat bestaande (emotionele) klachten of moeilijkheden, wordt aangeboden door gespecialiseerde RT-ers/ orthopedagogen. Die kennis en kunde hebben van zowel de leer- als de gedragscomponent achter de problemen en op beide vlakken hulp kan bieden.

Tevens is het van belang om de hulp en begeleidig in samenwerking met school bij wat complexere kinderen goed Af te stemmen. Zodat er kan worden gekeken naar het primaire probleem, of door hulp te geven gericht op zowel de leer- als gedragsproblemen. Bij onze praktijk is het mogelijk om samen met school de begeleiding vorm te geven en af te stemmen op het individuele kind, maar ook om de leerkrachten te ondersteunen bij eventuele gedrags- of sociaal emotionele vragen.

Mijn overtuiging is daarom dat de combinatie van RT en orthopedagogiek een krachtige en noodzakelijke is bij de behandeling van dyslexie en leerproblemen.

rots&water

Rots en Water training

Rots en Water training Nijkerk

Intelligentietest in een nieuw Jasje: de WISC-V

Begin dit jaar is eindelijk de nieuwe versie van de meest gebruikte en bekendste intelligentietest “ de WISC” uitgekomen. …

Belonen en beloningssystemen

“Vooral heel veel belonen!” tja, dat horen ouders meestal erg vaak: wanneer ze tegen moeilijkheden aanlopen in de opvoeding …